قطعی سامانه همتا بازار تلفن‌ همراه

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با بیان اینکه قطعی سامانه همتا بازار تلفن‌ همراه را در سرگردانی قرار داده است، گفت: قطعی پیامک‌های سامانه همتا به ضرر خریداران موبایل تمام می‌شود. به گزارش خبرگزا...

خدمات دهی ویژه بانکها در مسیر راهپیمایی و مرزها به زائران اربعین حسینی

دبیر شورای هماهنگی بانکها از خدمات دهی ویژه به زائران اربعین حسینی در مسیر راهپیمایی و نیز در مرزهای کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری تو، دبیر شورای هماهنگی بانکها از خدمات دهی ویژه به زائران اربع...